Dyrenes Dags Komités landsindsamling – De vildtlevende katte har stadig brug for hjælp

Mandag den 22. september blev en storstilet kampagne igangsat for at sætte fokus på de vildtlevende kattes kummerlige tilværelse. Nu griber Dyrenes Dags Komité bolden og starter atter en landsindsamling til fordel for de vildtlevende katte.

Mogens Wilbert, bestyrelsesformand for Kattens Værn og medlem af Dyrenes Dags Komité.

Mogens Wilbert, bestyrelsesformand for Kattens Værn og medlem af Dyrenes Dags Komité.

400.000 herreløse katte
De danske dyreværnsforeninger anslår, at der i Danmark findes 400.000 herreløse katte. Tallet er måske endda lavt sat, ingen kender det korrekte antal, men umiddelbart vurderes det, at der bliver flere og flere vildtlevende katte år efter år. Hos Kattens Værn arbejder man ihærdigt på at indfange og neutralisere de mange herreløse katte, og Dansk Dyreværn Århus udøver et tilsvarende omfattende arbejde for kattene.

Ingen har ansvaret
Hverken kommuner, politiet eller andre instanser har ansvaret for at sørge for at holde bestanden af herreløse katte nede. Mange af kattene lever en kummerlig tilværelse, de er overladt til sig selv og deres egen uvisse skæbne. Hver sommer meldes der om killinger efterladt i sommehusområder, ved boligblokke, alderdomshjem, ved supermarkeder – alle steder, hvor kattene har en chance for at finde den mindste rest mad. Flere steder er kattene uvelkomne, men mange dyrevenlige borgere bekymrer sig om dem uden at kunne finde hjælp til at gøre noget for de herreløse dyr.

Mogens Wilbert, bestyrelsesformand for Kattens Værn og bestyrelsesmedlem i Dyrenes Dags Komité, er bekymret for det stigende antal vildtlevende katte:

– Kattens Værn er dannet med det formål at hjælpe de vildtlevende katte. Vores ni katteinspektører kører hver dag landet tyndt for at hjælpe de katte, som befolkningen underretter os om. Det indebærer, at vi dagligt konfronteres med de forhold, kattene lever – og dør under. Vi ser alvorligt underernærede og syge katte, katte med brækkede lemmer, kræftknuder samt befængt med alle former for utøj. På trods af deres dårlige tilstand formerer de sig fortsat, med mange killinger til følge – killinger som får det samme usle liv som de gamle katte. Derfor er det meget vigtigt, at vi alle støtter op om denne vigtige sag.

Landsindsamling til vildtlevende katte
Dyrenes Dags Komité har igen i år valgt at starte en landsindsamling til fordel for de vildtlevende katte. De indsamlede midler skal bruges til et større forsøgsprojekt, hvor man indfanger katte, neutraliserer samt vaccinerer dem og genudsætter de sunde og raske katte hos foderværter. Dyrenes Dags Komité håber inderligt, at du vil være med til at støtte op om denne landsindsamling, der virkelig vil kunne gøre en forskel. Hvis alle bidrager en smule, kan landsindsamlingen gøre en markant forskel og forbedre de vildtlevende kattes kummerlige kår.

Donationer kan overføres til kontonr. 3347 10464420

Dyrenes Dags Komité består af repræsentanter fra Dansk Dyreværn Århus, Dyrenes Venner, Dyreværnet, Kattens Værn og Husdyrenes Vel Fyn