Dyreværnet henter 21 misrøgtede gravhunde

Kære læser,

Måske har du allerede hørt at Dyreværnet netop har hentet 21 misrøgtede gravhunde. Det er en omfattende sag, og alle på Dyreværnet kæmper en ihærdig kamp for at hjælpe de stakkels snuder. Har du lyst til at vide mere om sagens forløb, så bliv ved med at læse med.

Søndag den 3. maj 2015
Dyreværnet modtager en anmeldelse via www.dyreværnet.dk. I anmeldelsen står der, at der er 16 gr avhunde, der bor i en stald og at der gennem de sidste fire måneder har ligget seks døde hunde i stalden. Dyreværnets udrykningsleder, Nina Amdi Carlsen, går i gang med at følge op på anmeldelsen.

Mandag den 4. maj 2015
Dyreværnets udrykningsleder, Nina Amdi Carlsen, kører sammen med en frivillig til Lolland for at aflægge besøg på adressen.
Da de når frem, vil ejer ikke lukke dem ind.
Nina kontakter politiet, som kommer i løbet af 30 minutter.
Politiet får efter noget tid adgang til ejendommen.
Politiet kontakter en dyrlæge, der hurtigt ankommer til adressen.
Politiet vælger i samråd med dyrlægen at konfiskere de 21 afmagrede gravhunde.
Dyreværnet får aldrig under hele besøget lov at komme ind i huset. Dyrlægen må derfor række hundene ud til Nina Amdi Carlsen igennem et åbent vindue.
Ejer får af politiet tilladelse til at beholde ni hunde.
En af de 21 hunde, Dior, bliver kørt direkte til Dyreklinikken Skovlunde – Herlev, hvor han bliver indlagt. Dior har omfattende sår, er dehydreret, afmagret, har blodmangel og har syge øjne.
De resterende 20 hunde bliver kørt til Dyreværnets internat i Rødovre, hvor de bliver installeret.
Alle hundene er fortsat ejers ejendom, og Dyreværnet risikerer at skulle bringe dem tilbage til ejer.

Tirsdag den 5. maj 2015
Politiet aflægger angiveligt besøg på adressen. Dyreværnet bliver ikke orienteret herom.

Onsdag den 6. maj 2015
Politiet meddeler, at de har været i dialog med ejer. Ejer vil ikke overdrage hundene til Dyreværnet.
Dyreværnet søger juridisk bistand for at få afklaret, hvor vi formelt står i sådan en sag. Nogle af hundene er ikke registreret, og derfor er ejerforholdet uklart.
Dyreværnet får et opkald fra Dansk Kennel Klub (DKK). Det viser sig, at ejer er DKK opdrætter, og DKK har været i dialog med ejer. Dyreværnet beder DKK om at komme til møde samme eftermiddag.
DKK reagerer prompte og samarbejder med Dyreværnet, så hundene bliver overdraget til Dyreværnet.
DKKs repræsentant aflægger besøg på adressen onsdag aften og får en god dialog med ejer. DKK sikrer forholdene for de ni tilbageværende hunde og hjælper ejer med at indrette løbegårde, hvalpeområder etc.
DKKs repræsentant og dyrlæge får overtalt ejer til at overdrage de 21 hunde til Dyreværnet.

Torsdag den 7. maj 2015
Dyreværnets udrykningsleder besøger adressen og kommer i dialog med ejer. De 21 hunde er efter ejers eget ønske nu formelt overdraget til Dyreværnet.
Dior er netop blevet udskrevet fra Dyreklinikken Skovlunde – Herlev og er nu i familiepleje.

Hjælp de 21 gravhunde

Vi har brug for al den hjælp vi kan få, for det bliver en stor økonomisk udfordring for Dyreværnet at dyrlægebehandle alle hundene. Støt via MobilePay på 23 43 15 18 eller klik her. Hver en krone tæller.

Potedask fra Signe

Dyreværnet vil gerne pointere, at både DKKs repræsentant har været meget samarbejdsvillig siden DKK blev gjort opmærksomme på sagen. Samtidig har DKK lovet at sikre, at de tilbageværende hunde og hvalpe på adressen vil blive tilset ofte. Dyreværnet vil naturligvis også følge op på sagen.