De vildtlevende katte har brug for hjælp

Denne killing blev heldigvis fundet og hjulpet, men hvis ikke det var sket, var den formentlig blevet én blandt tusindevis af vildtlevende katte

400.000 herreløse katte
I Danmark står vi overfor en stor udfordring. Der bliver flere og flere herreløse katte, som overlades til deres egen uvisse skæbne og lige nu vurderer man, at over 400.000 katte i Danmark ikke har et hjem. Vil der ikke blive gjort noget for at afhjælpe det, vil dette tal utvivlsomt stige.

Dyreværnsforeninger kæmper for at hjælpe
Kun ganske få dyreværnsforeninger har påtaget sig opgaven med at hjælpe de vildtlevende katte. Og blot halvdelen af landets kommuner har en aftale om indfangningen. Hos Dyreværnet støtter vi op om både Kattens Værns og Dansk Dyreværns Århus’ enorme indsats. Desværre har vores forening ikke selv ressourcerne til at tage os af de vildtlevende katte. Vi har ikke pladsen. Vi har ikke nok medarbejdere. Vi har ikke kompetencerne. Men vi har et fremragende samarbejde med de øvrige foreninger, der ser det som en højt prioriteret opgave at sikre vildkattenes velfærd.

Ingen har ansvaret
Udfordringen med at hjælpe de mange katte er dels, at ingen har ansvaret for at holde kattebestanden nede. Hverken politiet, kommunerne eller andre instanser, hvilket betyder at de vildtlevende katte ofte lever en kummerlig tilværelse, hvor de ikke får den pleje de har brug for. Vi ser dem fx i sommerhusområder, hvor de desperat søger mad, så snart kulden kommer og de går forhutlede og sky rundt i gadebilledet. Det skærer i enhver dyrevens hjerte, at se på de hjælpeløse vilde katte.

Landsindsamling til vildtlevende katte
Dyrenes Dags Komité har i år valgt at starte en landsindsamling til fordel for de vildtlevende katte. De indsamlede midler skal bruges til et større forsøgsprojekt, hvor man indfanger katte, neutraliserer samt vaccinerer dem og genudsætter de sunde og raske katte hos foderværter.

Hvis alle giver lidt
Det kan virke som en uoverskuelig opgave at hjælpe de mange katte, men hvis vi alle giver lidt, kan vi gøre en stor forskel.

Vil du hjælpe de vildtlevende katte, både nu og fremover, så overfør et beløb til indsamlingen.

Donationer overføres til konto nr. 3347 10464420.

Du kan læse mere om indsamlingen her eller kontakte Dyrenes Dags Komité på tlf. 40 42 76 18.

Dyrenes Dags Komité består af repræsentanter fra Dansk Dyreværn Århus, Dyrenes Venner, Dyreværnet, Kattens Værn og Husdyrenes Vel Fyn.

Potedask fra Signe